İş Yeri Ruhsatı

UMUMA AÇIK YERLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Yarım Kapak Dosya
2. 1 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Fotoğraflı İkametgâh İlmühaberi
5. Kira Kontratı (Aslı)
6. Vergi Dairesinden Yoklama Fişi
7. Tapu (aslı)
8. Vergi Levhası Fotokopisi
9. Arşivli Sabıka Kaydı
10. Belediye Başkanlığına Dilekçe
11. İşyeri Üzerinde İkamet eden şahıslardan muvafakat
12. Yapı Kullanma izin belgesi

SIHHI RUHSATLAR

1. 1 Adet Fotoğraf
2. Kira veya Tapu Fotokopisi
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Ustalık Belgesi gerekli işyerleri için “Ustalık Belgesi”
5. Yapı kullanma izin belgesi