İdari Personel

Adı Soyadı Görevi
Sadettin ÇUKUR Su İşleri
Hasan ALTAY Su İşleri
Mevlüt PALA Veznedar
Selçuk BULUT Fen İşleri
Tuncer ILI İmar
Fatih KESKİN Zabıta
Cansın Salih AYDIN Yazı İşleri
Fahri BAŞSOY Muhasebe
Ömer KESKİN Satın Alma
Mustafa BOZDAŞ Teknik Personel
Oğuzhan ÇAĞLAR Teknik Personel
Faruk KESKİN Emlak Memuru